กิจกรรมนำคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐปร
 
               
 


.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชุม สำรวจเส้นทางคมนาคม และโลจิสติกส์

--------------------------------------------------------
VIETNAM (HANOI) –
CHINA (NANNING)

--------------------------------------------------------
.
ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2559 (5 วัน 4 คืน)
ศึกษาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์
รวมถึงศึกษาช่องทางและโอกาสการขยายฐานการค้า การลงทุน
บนเส้นทาง ฮานอย – ผิงเสียง – กุ้ยหลิน –หนานหนิง

..PR by
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน

 
 

 
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สมาชิก Business Matching
         และผู้ประกอบการทั่วไป
 
 
..Attach File
.........
.
    1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ  Download >
    2.
กำหนดการ  Download >
.
                   

                   
    ..สอบถามรายละเอีบดเพิ่มเติม | สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Contact us  |   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | The Federation of Thai Industries
      คุณพัชรินทร์ ตันติวิริยะวุฒิ
      โทรศัพท์ 02-345-1151
      E-mail : patcharint@off.fti.or.th
     
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
Business Matching
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

กิจกรรมนำคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐปร
Downloads Pdf

ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ รวมถึงศึกษาช่องทางและโอกาสการขยายฐานการค้า การลงทุน บนเส้นทาง ฮานอย – ผิงเสียง – กุ้ยหลิน –หนานหนิง
 
Share