ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00 – 12.00 น.
ณ อาคารตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ซึ่งท่านอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนใน 11 เรื่อง ได้แก่
1) การเริ่มต้นธุรกิจ 2) การขออนุญาตก่อสร้างและผังเมือง 3) การขอใช้ไฟฟ้า
4) การจดทะเบียนทรัพย์สิน 5) การได้รับสินเชื่อ 6) การคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย
7) การชำระภาษี 8) การค้าระหว่างประเทศ 9) การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
10) การแก้ไขปัญหาล้มละลาย
11) อื่นๆ เช่น อาหารและยา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่องเที่ยว
และการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาติ (Work permit) เป็นต้น.

_________________________

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/sdbcRL

หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 02-345-1150
E-mail : wisarutw@off.fti.or.th

 
 
ด่วน! รับสมัครเพียง 150 ท่านเท่านั้น
 
   

 
   
   
 
   


หนังสือเชิญประชุม การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Download >

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
Downloads Pdf

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ อาคารตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
 
Share