SME EXPO Spring Up Thailand 2016 เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ
..
          


.
SME EXPO
Spring Up Thailand 2016
.
เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ

.
                   
ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559 ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
 
                   
เรียน  สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
         และผู้ประกอบการทั่วไป
        
         ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานโครงการสานพลังประชารัฐ จัดงาน SME Expo Spring Up Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 7-10 ก.ค. 2559 บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการ SME ด้วยแนวคิด Total Business Solutions ครบวงจรสำหรับทุกช่วงธุรกิจ โดยรวบรวมที่ปรึกษาเกี่ยวกับ SME มากที่สุดในประเทศไทยอยู่ในงานเดียว ด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลความรู้กับผู้ประกอบการ SME
 
         โดยภายในงานได้รวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจไว้สำหรับผู้ประกอบการ SME ไทย และผู้ที่สนใจทั่วไป ในงานเดียว ประกอบด้วย....
         1. นิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐ 
         2. Meet the Experts รวบรวมที่ปรึกษามืออาชีพที่มากที่สุดกว่า 100 หน่วยงาน
         3. กิจกรรมบน Main Stage ตลอดทั้ง 4 วัน ประกอบด้วย สัมมนากว่า 30 หัวข้อจาก 60 กูรู, กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ, กิจกรรม Pitching แผนธุรกิจ, Workshop  
         4. ต่อยอดธุรกิจกับร้านค้า B2B กว่า 100 ร้านค้า ประกอบด้วย แฟรนไชส์ ตัวแทนจำหน่าย และโรงงานรับจ้างผลิตสินค้า (OEM)
 
         ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ใคร่ขอความอนุเคราะห์ การประชาสัมพันธ์ และเชิญสมาชิกของท่านเข้าร่วมงาน SME Expo Spring Up Thailand 2016 เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ 
โดยสมาชิก หรือผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้
         1. รับข้อมูลข่าวสาร Update กิจกรรมต่างๆเพียง กด LIKE Facebook : SME Expo Spring Up Thailand (https://m.facebook.com/scbsmeexpo/)
         2. เข้าไปที่ www.scbsmeexpo.com เพื่อร่วมกิจกรรมดีๆมากมาย
         3. ลงทะเบียน จองคิวที่ปรึกษา แบบตัวต่อตัว เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่านให้เติบโต และยั่งยืน
         4. ลงทะเบียน จองที่นั่งสัมมนา พบ วิทยากรชั้นนำ กับหัวข้อที่จะพาผู้ประกอบการ SME ก้าวเหนือคู่แข่งขัน
                   
ลงทะเบียนจองคิวที่ปรึกษา CLICK HERE >
                   
                   

 
ลงทะเบียนจองคิวที่ปรึกษา CLICK HERE >
 
 
 
ลงทะเบียนจองที่นั่งสัมมนา CLICK HERE >
 
 

 
ลงทะเบียนจองคิวสัมมนา CLICK HERE >
 
 
 

 
.
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
นัดหมายที่ปรึกษาและสำรองที่นั่งด่วน
.

                   
 

Attached File

• Agenda_SME Expo Spring Up Thailand 7-7-16  Download >
                   
                   
    ..For more information, Please Contact
Contact us .. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
..Siam Commercial Bank Public Company Limited
  ..คุณจักรภางค์ อักกพันธานนท์ (ต้อม)
  ..Manager, SME Customer Activity Development
  SME Customer Activity Development, 
  SME Business Development Division
  SME Segment Function
  ..Tel. 02-722-2222
  ..Mobile. 081-919-2492
  ..E-mail: chakrapa@scb.co.th
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

SME EXPO Spring Up Thailand 2016 เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ
Downloads Pdf

ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559 ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
 
Share