เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจไต้หวัน ครั้งที่ 2 | 2016 Taiwan Trade Mission to Thailand (ครั้งที่ 2)
..


ขอเรียนเชิญเข้างานเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจไตหวัน

.

.

.
2016
Taiwan Trade Mission
to Thailand
No.2
.


Service industry Product, Medical Equipment, Health & Beauty

..
                   
Dear   The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
           and Entrepreneurs

        
         Taiwan Trade Center, Bangkok welcomes you to join “2015 Taiwan Trade Mission to Thailand”.
 
| The details are followings
 
Exhibits: Service industry product, Food & Drink, Medical Equipment, Health & Beauty
Purpose: To build trade opportunity between Taiwanese suppliers and Thai companies    
                who want to import from Taiwan.
Details: Trade Fair | Business Matching
Venue: Ballroom 2, 2nd Floor, Sheraton Grande Sukhumvit Hotel
Date/Time: July 8th, 2015 | 10:00 AM ~ 17:00 PM
                   (walk-in visitors or advance appointment are welcome)
Size: 23 Exhibitors (Please See The Attached List)
Participation: No Entrance Fee / No Limited Participant Number

 
                   
 
     
PR Event    
     
                   

 
การจัดแสดงสินค้ากึ่งประชุม | ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครภายในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559

                   
 

Attached File
_________________________________________

PR EVENTS
                   
                   
    ..For more information, Please Contact
Contact us ..ศูนย์ส่งเสริมการค้ารัฐบาลไต้หวัน | TAITRA
  ..คุณสุมาลี | Ms.Sumalee Khuttamasoon | Trade Specialist
  ..Tel. 02-651-4470
  ..E-mail : suoffice1@gmail.com, sumalee@taitra.co.th
    Website : http://bangkok.taiwantrade.com.tw
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

Taiwan Trade Center, Bangkok welcomes you to join “2015 Taiwan Trade Mission to Thailand”. | July 8th, 2015 | 10:00 AM ~ 17:00 PM | Ballroom 2, 2nd Floor, Sheraton Grande Sukhumvit Hotel
 
Share