เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “The South Asia Connection: Insight, Challenge and Opportunity”

NEWS UPDATE     

   
   
   
   
เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง  

The South Asia Connection: Insight, Challenge and Opportunity

(อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ)
 
   
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   
          ด้วยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “The South Asia Connection : Insight, Challenge and Opportunity” (อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ)ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องนภาลัยบอลลูม โรงแรมดุสิตธานีเพื่อให้ความรู้และข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โอกาสทางการค้าการลงทุนข้อควรรู้เกี่ยวกับและภาษีในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียใต้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อเป็นการต่อยอดนโยบายภาครัฐและภาคเอกชน และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการไทยในการแสวงหาตลาดและโอกาสในการเพิ่มช่องทางการค้าการลงทุน  
   
   
     ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุนจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานกรุณาส่งแบบตอบ  
รับเข้าร่วม(ตามเอกสารแนบ) ไปยังสายงานพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ที่ saravoot.tantisirin@sc.com และ napada.voradoon@sc.com หรือโทรสาร 02-724-3454  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 (รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 300 คน) โดยกรุณากรอกข้อมูล E-Mail ให้ถูกต้องเพื่อที่ธนาคารฯ จะส่งลำดับที่การเข้าร่วมสัมมนาทาง E-Mail สำหรับการลงทะเบียนหน้างานสัมมนา  
            

        ดาวน์โหลด กำหนดการ
 
                  
        ดาวน์โหลด ใบสมัคร
 


สอบถามข้อมูลได้ที่ :


สายงานพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 
  โทร. 02-724-6452 (สราวุธ)  
          02-724-3789 (นพดา)  
     
                         
   
ประชาสัมพันธ์โดย  
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน  
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   
   
                     
   
             BUSINESS MATCHING UNIT  
TRADE AND INVESTMENT PROMOTION DEPARTMENT  
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES  
.  
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ BUSINESS MATCHING    
      
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     
     
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ Thanks to Follow Us  
     
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ‘10110    
Tel : 662-345-1115-20, -1123-5, -1132, -1180     Mobile : 668-6329-1975-8     Fax : 662-345-1119  
   
Website :  www.ftimatching.com     Facebook : www.facebook.com/BusinessMatching  
 
เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “The South Asia Connection: Insight, Challenge and Opportunity” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องนภาลัยบอลลูม โรงแรมดุสิตธานีเพื่อให้ความรู้และข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
 
Share