สัมมนา One Belt One Road in ASEAN โดย สภาธุรกิจไทย-จีน ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
..


ขอเรียนเชิญเข้างานสัมมนา

.
One Belt One Road in
ASEAN

.

โดย สภาธุรกิจไทย-จีน ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

..
                   
เรียน  สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
         และผู้ประกอบการทั่วไป
        
          เนื่องด้วยสภาธุรกิจไทย-จีน ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงานสัมมนา One Belt One Road in ASEAN และจับคู่ธุรกิจ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559
เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 
         ในโอกาสที่ทาง China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)
นำโดย คุณจาง เว่ย (Mr. Zhang Wei) รองประธาน CCPIT นำคณะภาคเอกชน จำนวน 40 บริษัท
มาเยือนไทย ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจสาขาต่างๆ ดังนี้

 • อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอิเล็คทรอนิกส์
 • วิศวกรรมก่อสร้าง
 • การบริหาร
 • การเงิน
 • เสื้อผ้า เป็นต้น (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
 
         โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างภาคเอกชนไทยและจีน ให้ได้มีโอกาสพบปะและสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน
 
         ทั้งนี้ เพื่อเป็นโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการไทยเข้า ร่วมงานสัมมนาในวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าวมาข้างต้น
                   

 
การสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย | มีหูฟังแปลภาษา ไทย - จีน, จีน - ไทย
สมัครภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559

                   
Attached File
 • หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ  Download >
 • กำหนดการ  Download >
 • แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ  Download >
 • รายชื่อคณะจีน (บริษัท)
                   
                   
    ..For more information, Please Contact
Contact us ..สภาธุรกิจไทย-จีน | 泰中商务委员会
..Thailand-China Business Council
  ..คุณจุฑาทิพ ทองมณี
  ..Tel. 02-622-3714
  ..Fax. 02-622-3713
  ..Mobile. 096-493-6564
  ..E-mail : thailand_china.tcbc@yahoo.co.th
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

โดย สภาธุรกิจไทย-จีน ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม
 
Share