งานแสดงนวัตกรรม สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 2016
ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก Business Matching และผู้ประกอบการทั่วไป

.

.
 

.


.

.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ
EPIF 2016

 
ฟรี… ไม่มีค่าใช้จ่าย
 


.

10th ECO-PRODUCTS
INTERNATION FAIR 2016

_________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559
ณ ห้อง Business Matching 106/7, HALL 106
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ


_________________________________________________________________

PR by
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching

 
 
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สมาชิก Business Matching
         และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ Asian Productivity Organization (APO) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานแสดงนวัตกรรม สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 2016 (Eco-Products International Fair 2016: EPIF2016) ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา
 
         โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ...

 • แสดงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ค้าและผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม
 • สร้างจิตสำนึกและความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ให้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศมีการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับแนวทางการตลาด
 • ผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยผนวกเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานในการผลิตสินค้า
 • ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่ก่อให้เกิดสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
         Eco-Products International Fair เป็นงานแสดงสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยจัดแสดงหมุนเวียนในกลุ่มประเทศสมาชิก Asian Productivity Organization (APO) ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ APO เป็นเจ้าภาพจัดงานในประเทศไทยเมื่อปี 2548 และครั้งนี้การจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2559 ครบรอบ 10 ปี ของการจัดงาน Eco-Products International Fair
 
 
| 10th Eco-Products International Fair 2016 : EPIF2016
 
ครั้งแรกในรอบ 10 ปี ของประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน EPIF 2016 ครั้งที่ 10
(10th Eco-Products International Fair 2016 : EPIF2016)
งานแสดงนวัตกรรม สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 2016
ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา เวลา 10.00 – 20.00 น.
และวันที่ 11 ปิดงานเวลา 18.00 น.
 
 
 
| งานศักยภาพและคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
งานศักยภาพและคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ค้า
และผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศมีการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับแนวทางการตลาด
เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยผนวกเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานในการผลิตสินค้า เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่ก่อให้เกิดสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
กิจกรรมในงาน | ActivitiesProduct Highlights ...........................................  
     
.
หุ่นยนต์ดินสอ   Re-Broad
หุ่นยนต์สัญชาติไทยจำหน่ายทั่วโลก
เพื่อช่วยผู้สูงอายุ
  สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุ Re-Broad
     
 
Full Dome ระบบ Animation 3Dนานาชาติ   Eco Smart V-Turn
สัมผัส Full Dome Animation
ตื่นตา ตื่นใจ 360 องศา
  นแท่นกลับรถอัจฉริยะ
ประหยัดพลังงานและพื้นที่
     
 
ECO Living House   ECO Kids Zone
สัมผัส   กิจกรรมสุดสนุกสำหรับเด็ก
     
     
Business Matching   Seminar
     
 
     
 


 
 
| กลุ่มธุรกิจผู้ร่วมออกงานแสดงจากญี่ปุ่นและประเทศไทย
 • Auto Parts
 • Building & Construction : Eco Building Materials, Cement, Emergency Shelter, X-Shield Products
 • Chemicals and Bio-Chemicals
 • Consumer Products
 • Electrical & Electronics : Cold Water Dispenser Cooling Fan, Air Conditioner, LED
 • Environment & Energy : Solar Cell, Waste-to-Energy, Boiler, Biomass Fuel, Thermal Insulation, High Efficiency Cooling Tower, Ozone Water Treatment, Independent Power Producer (IPP), Cogeneration and Renewable Energy Business lines, Gasification
 • Foods & Beverages
 • Government Sectors
 • Health and Hygiene Products and Services
 • Industrial Measurement Tools and Equipment
 • Packaging : Industrial Bulk Bag, Food and Beverage Packaging and Container, Film, BOPP Film, PET Film, …
 • Paints : Industrial & Housing Usage
 • Plastic Ware, Melamine Ware
 • Printing Machine and Services
 • Steels, Metals, Engineering
 


 
................
 
ลงทะเบียนเข้างาน
ON-LINE
  เว็บไซค์งาน
EPIF 2016 Website
Click Here   Click Here
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
10th Eco-Products International Fair 2016 : EPIF2016 | ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา (10.00 – 20.00 น., วันที่ 11 ปิด 18.00 น.
 
Share