ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรีหัวข้อ การตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมโภชนเภสัช : Nutraceutical Market
NEWS UPDATE        
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี
การตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมโภชนเภสัช : Nutraceutical Market
.
                                                 
 
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
          Food Innovation Network @ TSP ร่วมกับ บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม knowledge 
sharing หัวข้อ " การตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมโภชนเภสัช : Nutraceutical Market" วันพฤหัสบดีที่ 2  มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้อง Business Center อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวน์เวอร์ D  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
 
 
                                     


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรี 


Clicks 
                 
หรือ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และemail มาที่ mcp@nstda.or.th
                         
สอบถามข้อมูลได้ที่ :  คุณเสาวภาพ รักษาพราหมณ์ 
    Assistant Manager Marketing and Cluster Promotion Activity Division
 
    Thailand Science Park
    Tel. : 02-564-7000 ext 5387
                         
 
                         
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
 
                   
..
BUSINESS MATCHING UNIT
TRADE AND INVESTMENT PROMOTION DEPARTMENT
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES
.
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ BUSINESS MATCHING   
    
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
   
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ Thanks to Follow Us
   
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ‘10110  
Tel : 662-345-1115-20, -1123-5, -1132, -1180     Mobile : 668-6329-1975-8     Fax : 662-345-1119
 
Website :  www.ftimatching.com     Facebook : www.facebook.com/BusinessMatching

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรีหัวข้อ การตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมโภชนเภสัช : Nutraceutical Market
Downloads Pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรีหัวข้อ "การตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมโภชนเภสัช : Nutraceutical Market วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Business Center อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวน์เวอร์ D อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 
Share