สัมมนา Brazil's Insight : Trade and Investment Opportunities
..

ขอเรียนเชิญเข้างานสัมมนา

BRAZIL'S INSIGHT
Trade and Investment Opportunities

..
                   
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
         และผู้ประกอบการทั่วไป
        
          ด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ว่าจะจัดงานสัมมนา Brazil's Insight : Trade and Investment Opportunities ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล
 
รายละเอียดงาน (เพิ่มเติม)

         1. การบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศทางธุรกิจและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบราซิล
  • เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย
  • เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย
          2. กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจในสาขาอาหาร อาหารฮาลาล และการเกษตร กับนักธุรกิจบราซิลกว่า 20 ราย
 
         3. บราซิลเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในลาตินอเมริกา ขณะที่ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญของบราซิล เพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่ 3 อาทิ ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
                   

 
สัมมนาฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน 60 ที่นั่ง
สมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
การสัมมนาและเจรจาธุรกิจจะใช้ภาษาอังกฤษตลอดรายการ

                   
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่>
                   

 
Attached File
  • หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ
  • กำหนดการ
                   
    ..For more information, Please Contact
Contact us ..กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  ..กองสนเทศเศรษฐกิจ | ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
  ..คุณกิตติณัฏฐ์ จันทร์สุเทพ
  ..Tel. 02-203-5000 ต่อ 14239
  ..Fax. 02-643-5236
  ..E-mail : bic.mfa@gmail.com
                   
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

สัมมนา Brazil's Insight : Trade and Investment Opportunities
Downloads Pdf

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล
 
Share