ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกับบริษัทจากแคนาดา (B2B Meeting) ภายในงาน CommunicAsia 2016
ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก Business Matching และผู้ประกอบการทั่วไป เข้าร่วมงาน

...........................................
.


.

.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกับบริษัทจากแคนาดา
B2B Meeting ภายในงาน

Communic
Asia2016

31 May - 3 June 2016 | Tue – Fri
@Marina Bay Sands, Singapore

.

.

PR by
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

 
เรียน   สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาชิก Business Matching
          และผู้ประกอบการทั่วไป

          ด้วย สถานทูตแคนาดา แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ว่ามีการจัดการประชุมกับบริษัทจากทางแคนาดา (B2B Meeting) ภายในงานคอมมิวนิคเอเชีย 2016 (CommunicAsia 2016) ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงค์โปร์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559
 
          ซึ่งการประชุมดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่ดีในการเจรจาทางธุรกิจและการเป็นคู่ค้ากับบริษัทชั้นนำ เช่น

  • KORE
  • Sierra Wireless
  • Hootsuite
  • Mitel
  • C-Com
  • OpenText  เป็นต้น

 
 
 
More Information
  • รายชื่อและรายละเอียดของบริษัทแคนาดาทั้งหมด http://goo.gl/p8Nwbl
 

Contact us   For more information, Please Contact
    สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
    คุณนิภารัตน์  พรเรืองทรัพย์
    โทรศัพท์ 02-646-4378
    E-mail : bngkk-td@international.gc.ca
    Website : http://communicasia.com/
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

 

31 May - 3 June 2016 | Tue – Fri @Marina Bay Sands, Singapore
 
Share