ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Special talk & Thailand Science Park Site visit 31 พ.ค. 59
News
 
เรียน   สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สมาชิก F.T.I. Business Matching  
      ด้วยชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (FFIC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Special talk & Thailand Science Park Site visit  ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
 ณ ห้อง 127 อาคาร BIOTEC  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยรับฟังการบรรยายพิเศษจาก Dr. M. Petracci  พร้อมทั้งนำทุกท่านเยี่ยมชมบริษัทเอกชนใน อวท. 
ได้แก่ Betagro Science Center Co., Ltd. (www.bsc-lab.com) และ Air Products Asia (Technology Center) Co., Ltd. (www.airproducts.com)
      กำหนดการ
            10.00 - 11.00 น.   Special talk by Dr. M. Petracci (บรรยายภาษาอังกฤษ)
            11.00 - 12.00 น.   Site visit at Thailand Science Park (บรรยายภาษาไทย)
                                        Betagro Science Center Co., Ltd.
                                        Air Products Asia (Technology Center) Co., Ltd.
 
      จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน
                               
กำหนดการ  Download >


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน : แจ้ง ชื่อ-นามสกุล , ตำแหน่ง , หน่วยงาน , เบอร์ติดต่อไปที่   
  Email : ffic@biotec.or.th  ภายในวันที่  23 พฤษภาคม 2559                
                                         
  Web-site: http://www.sciencepark.or.th/                     
  facebook.com : THAILANDSCIENCEPARK                  
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
..                                        
 
 
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ‘10110
Tel : 662-345-1115-20, -1123-5, -1132, -1180     Mobile : 668-6329-1975-8     Fax : 662-345-1119
Website :  www.ftimatching.com     Facebook : www.facebook.com/BusinessMatching

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Special talk & Thailand Science Park Site visit  31 พ.ค. 59
Downloads Pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Special talk & Thailand Science Park Site visit ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 127 อาคาร BIOTEC อวท.
 
Share