ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ Qingdao World Imports Fair & Procurement Conference
ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก Business Matching และผู้ประกอบการทั่วไป

.

.
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ
Qingdao World Imports Fair & Procurement Conference

.

.

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ Qingdao Textile Valley เมืองชิงต่าว
และ
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559
ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Jinan Shungang Exhibition Center นครจี่หนาน

_________________________________________________________________

PR by
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching

 
 
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สมาชิก Business Matching
         และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลไทย ณ เมืองชิงต่าว ว่าสำนักงานพาณิชย์ ประจำเมืองชิงต่าว จะจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Qingdao World Imports Fair & Procurement Conference 2 ครั้ง ในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่

  • งานแสดงสินค้านานาชาติระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ Qingdao Textile Valley เมืองชิงต่าว
  • งานแสดงสินค้านานาชาติระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Jinan Shungang Exhibition Center นครจี่หนาน
 
ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
         1. งานแสดงสินค้านานาชาติ Qingdao World Imports Fair & Procurement Conference เป็นงานประจำปีของเมืองชิงต่าวและเมืองจี่หนาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เมืองกลายเป็นศูนย์แสดงสินค้านานาชาติที่นำเข้าสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศ และมุ่งหวังที่จะสร้างเวทีสำหรับการพบปะและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการจากนานาประเทศตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แนะนำและเปิดตัวสินค้าใหม่และส่งเสริมบริการ e-commerce
 
         2. ผู้จัดงานประสงค์จะเรียกเชิญผู้ประกอบการที่ขายสินค้าได้ เช่น เครื่องประดับและอัญมณี ยานพาหนะ งานหัตถกรรม อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพและเวชภัณฑ์ สินค้ากีฬา เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง งานในครั้งนี้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมออกมาแล้วกว่า 400 บริษัท จาก 30 ประเทศ และคาดว่าจะมีบูธแสดงสินค้ารวมกว่า 700 คูหา
 
         3. คูหามาตรฐานราคา 6,500 หยวน (ประมาณ 33,000 บาท) โดยหักสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จะได้ราคาคูหามาตรฐานแบบพิเศษในราคา 3,200 หยวน (ประมาณ 17,400 บาท)ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว
 
 

30 June to
3 July 2016
30 September to
3 October 2016
ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Qingdao Textile Valley
เมืองชิงต่าว
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ
Jinan Shungang Exhibition Center
นครจี่หนาน
 
 
Attached File
 
 

Contact us   Please complete the reply form and return it to
    สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว
    โทรศัพท์ +86 532 85910891, +86 532 85910898, +86 10 65204324
    E-mail : qhgjhz@163.com
    Website : www.importsfair.com
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
• งานแสดงสินค้านานาชาติระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ Qingdao Textile Valley เมืองชิงต่าว • งานแสดงสินค้านานาชาติระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Jinan Shungang Exhibition Center นครจี่หนาน
 
Share