ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Thai - Polish Business Networking Event 2016
ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก Business Matching และผู้ประกอบการทั่วไป

.

.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
THAI - POLISH

Business Networking Event 2016
.

.

_________________________________________________________________

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม กิตติยากรณ์วรลักษณ์ ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี


_________________________________________________________________

PR by
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching

 
 
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สมาชิก Business Matching
         และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         ด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรม Thai – Polish Business Networking Event 2016 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม กิตติยากรณ์วรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี   
 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
         เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและสภาหอการค้าโปแลนด์ รับทราบศักยภาพและการเข้าสู่ตลาดโปแลนด์
 
บริษัทจากโปแลนด์ จำนวน 11 บริษัท ในสาขาต่างๆ อาทิ
  • ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือสำรวจ
  • Software
  • ผู้ผลิตสายเคเบิ้ล ประเภทเส้นใยแก้วนำแสง
  • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตแป้งมันสำปะหลัง
  • ผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น
 
 
...26-10   April 2016
ณ ห้องประชุม กิตติยากรณ์วรลักษณ์ ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
 
 
Attached File
 
 

Contact us   Please complete the reply form and return it to
    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | สำนักพัฒนาตลาดใหม่
    หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
    โทรศัพท์ 02-507-8188
    โทรสาร 02-547-4258
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม กิตติยากรณ์วรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
 
Share