ไม่มีค่าใช้จ่าย Business Matching In EPIF 2016 | เจรจาธุรกิจในงาน 10th ECO-PRODUCTS INTERNATION FAIR
ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก Business Matching และผู้ประกอบการทั่วไป

.

.
 

.


.

.
ขอเชิญเข้าร่วมเจรจาธุรกิจในงาน
EPIF 2016

Business Matching In EPIF 2016


10th ECO-PRODUCTS
INTERNATION FAIR 2016

_________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559
ณ ห้อง Business Matching 106/7, HALL 106
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ


_________________________________________________________________

PR by
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching

 
 
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สมาชิก Business Matching
         และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ Asian Productivity Organization (APO) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ งานแสดงนวัตกรรม สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 2016 (Eco-Products International Fair 2016: EPIF2016) ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา เพื่อแสดงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ค้าและผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศมีการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับแนวทางการตลาด เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยผนวกเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานในการผลิตสินค้า เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่ก่อให้เกิดสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
         Eco-Products International Fair เป็นงานแสดงสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยจัดแสดงหมุนเวียนในกลุ่มประเทศสมาชิก Asian Productivity Organization (APO) ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ APO เป็นเจ้าภาพจัดงานในประเทศไทยเมื่อปี 2548 และครั้งนี้การจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2559 ครบรอบ 10 ปี ของการจัดงาน Eco-Products International Fair
 
กิจกรรมในงาน (Activities)

.
ตื่นตาตื่นใจ... กับนวัตกรรมรักษ์โลกกว่า 200
องค์กรชั้นนําทั่วเอเชีย
  ต่อยอดธุรกิจ... ค้นหาคู่ค้า สร้างเครือข่ายครบวงจร
พบการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 200 บริษัทชั้นนํา จากกลุ่มประเทศสมาชิก APO อาทิ ญี่ปุน เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ และการจัดแสดงและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย เทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยครบวงจร   พบเปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ให้คุณค้นหาคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจในอนาคต
 
     
 
ก้าวทันโลก... กับสัมมนาวิชาการนานาชาติ   เปิดประสบการณ์... รักษ์โลกง่ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
จัดประชุมธุรกิจและสัมมนาเพื่ออัพเดทเทรนด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในระดับโลกรวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการพิเศษที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงผูบริโภคในการเข้าถึงและหันมาให้ความสนใจและใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลาย   นิทรรศการและกิจกรรมให้น้องๆ และครอบครัวเกิดความรู้ความเข้าใจ ภายใต้ธีม “24-Hour Eco Life” ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันรอบด้านตั้งแต่ กิจวัตรส่วนตัว การรับประทานอาหาร การเดินทางไปทํางานหรือไปโรงเรียน การนอนหลับ รวมทั้งการท่องเที่ยวและพักผ่อน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
     
.
ร่วมออกคูหา
แสดงสินค้า

.
  ร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ
Business Matching
คลิกที่นี่  
     
กิจกรรมในงาน (Activities)
ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 • ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
 • วัสดุก่อสร้าง และอาคาร
 • สารเคมี
 • เสื้อผ้าและสิ่งทอ
 • สินค้าบริโภค
 • การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • อิเล็คทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • การเงินการธนาคาร
 • ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การขนส่งและการกระจายสินค้า
 • บรรจุภัณฑ์
 • ยาและเครื่องมือแพทย์
 • วัตถุดิบ
 • ค้าปลีก
 • อุตสาหกรรมรีไซเคิลและกำจัดของเสีย
 
กลุ่มธุรกิจผู้ร่วมออกงานแสดง (Exhibitor’s Profile)
 • ผู้ค้าปลีกและผู้ซื้อที่อยู่ในธุรกิจหรือสนใจขยายธุรกิจสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำทางความคิดในกลุ่มการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • นักวิชาการ
 • หน่วยงานราชการ
 • ประชาชนทั่วไป, นักเรียน และนักศึกษา
 
 
......8-10   June 2016
ณ ห้อง Business Matching 106/7, HALL 106 – ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ
 
 
Attached File
 • ใบสมัครกิจกรรม Business Matching EPIF2016  Download >
 • Business Matching Profile Form (English)  Download >
ปิดรับสมัคร 6 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ : เจรจาธุรกิจ (ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร)
 

Contact us   Please complete the reply form and return it to
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน    
    หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
    Ms. Voramon | Ms. Jarunee
    Tel. 02-345-1115, 02-345-1180
    Mobile. 086-329-1975, 086-329-1176
    E-mail : voramonn@off.fti.or.th, jaruneeh@off.fti.or.th
    
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Business Matching 106/7, HALL 106 – ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ PR by สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
 
Share