ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม In Style • Hong Kong | Symposium in Bangkok, Thailand
ปิดรับสมัคร

ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก Business Matching และผู้ประกอบการทั่วไป เข้าร่วมงาน

...........................................
.
 

.

.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
In Style • Hong Kong

_________________________________________________________________

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 | เวลา 9.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธีนี กรุงเทพฯ

_________________________________________________________________

PR by
The Federation of Thai Industries | Business Matching

 
 
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สมาชิก Business Matching
         และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ร่วมฉลองปีแรกของข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยการจัดงานสำคัญขนาดใหญ่ “In Style • Hong Kong” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเจาะตลาดในอาเซียนและสร้างโอกาสในตลาดเอเชีย
 
         การประชุม “In Style • Hong Kong” Symposium จะจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธีนี กรุงเทพฯ โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • ด้านความคิดสร้างสรรค์
 • การตลาด
 • โลจิสติกส์
 • การเงิน
 • การบริการ
 
         พร้อมชี้ให้เห็นว่าปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมีส่วนช่วยในการขยายตัวของภาคธุรกิจในไทยได้อย่างไร การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการประชุมหลัก หัวข้อย่อย และโอกาสในการสร้างเครือข่าย
 
หัวข้อในการประชุม

 1. ทางลัดสู่ระบบอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ (The Fast Track to E-Commerce Logistics)
 2. เงินหยวนในตลาดสากลและระบบการเงินขององค์กร (Renminbi Internationalization and Corporate Treasury) โดย Financial Services Development Council, Hong Kong
 3. การประสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับนวัตกรรมเพื่อปลดล็อคความสำเร็จในการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล (Integrating Creativity with Innovation: Unlocking Asia’s Business Success in the Digital Era)
 4. การแก้ปัญหาด้านกฎหมายและความขัดแย้ง:กุญแจสู่การค้าระดับสากล (Legal and Dispute Resolution: Key for International Trade) โดย Department of Justice, HKSARG
 5. โครงสร้างพื้นฐานหลักของฮ่องกง (Hong Kong Public Key Infrastructure (HKPKI) Forum) โดย HKPKI Forum
 
เว็บไซต์ของงาน: http://symposium.instyle-hk.com
 
 
 
 
......6   Thuesday
October 2016
AT Plaza Athenee Bangkok
 
 
Attached File
 • ISHK Symposium Fact Sheet (EN | TH)  Download >
 • In Style Hong Kong Application Form (EN)  Download >
.
...................................................................................
 
   
  ..Please complete the reply form and return it to
Contact us   The Federation of Thai Industries                             
    หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
    Ms. Voramon | Ms. Jarunee
    Tel. 02-345-1115, 02-345-1180
    Mobile. 086-329-1975, 086-329-1176
    E-mail : voramonn@off.fti.or.th, jaruneeh@off.fti.or.th
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม In Style • Hong Kong | Symposium in Bangkok, Thailand
Downloads Pdf

6 ตุลาคม 2559 | เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธีนี กรุงเทพฯ
 
Share