ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพบปะหารือและเข้าร่วมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางการลงทุนในมัลดีฟส์ | B
ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก Business Matching และผู้ประกอบการทั่วไป เข้าร่วมงาน

...........................................
.
  
Business Networking with

Republic of Maldives
.

.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพบปะหารือกับ
MR.MOKAMED SAEED
MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT

_________________________________________________________________

และเข้าร่วมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
โอกาสและลู่ทางการลงทุนในมัลดีฟส์

_________________________________________________________________

จัดโดย ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
 
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาชิก Business Matching
         และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ว่านาย Mohamed Saeed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจมัลดีฟส์ มีความประสงค์จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 เพื่อติดตามผลการหารือระหว่างนาย Abdulla Yarneen Abdul Gayoom ประธานาธิบดีมัลดีฟส์กับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่
4 มกราคม 2559 และส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับมัลดีฟส์ โดยนาย Saeed มีความประสงค์จะขอเข้าพบหารือกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพบปะกับนักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปลงทุนในมัลดีฟส์ รวมทั้งจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางการลงทุนในมัลดีฟส์
 
......25   Friday
March 2016
ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โซน C ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
.
กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย

.
.
ด้านอสังหาริมทรัพย์ | การผลิตพลังงานทดแทน
.

ด้านสุขภาพ | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
การบริการทางด้านการเงิน

.
 
Attached File
  • Application Form  Download >
  • Agenda for Minister of Economic Development Maldives Download >
  • องค์ประกอบผู้แทนคณะมัลดีฟส์  Download >
  • ส.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจมัลดีฟส์ขอพบหารือ กกร.  Download >
  • CV (Eng) -Mohamed Saeed (Minister of economic development)
    Download >
.
Due Date : วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559
 
   
  ..Please complete the reply form and return it to
Contact us   The Federation of Thai Industries                             
    Ms.Chayanin
    Tel. 02-345-1163
    Mobile. 086-329-1977
    E-mail : chayanink@off.fti.or.th
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน C ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
Share