สร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักธุรกิจตุรกี | Business Networking with Turkey
ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก Business Matching และผู้ประกอบการทั่วไป เข้าร่วมงาน

...........................................
.
Business Networking with

TURKEY
.

.
สร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักธุรกิจตุรกี


จัดโดย ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
ประชาสัมพันธ์โดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
 
......10   Wednesday
March 2016
Board Room 1 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
.
กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย

.
.
สินค้ายางพารา | ผลิตภัณฑ์ยางพารา
.
 
Attached File
  • Application Form  Download >
  • OSTIM Company Profiles Download >
  • OSTIM Kaucuk Heyet  Download >
  • หนังสืออนุมัตินำคณะผู้แทนการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ชาวตุรกี เยือนประเทศไทย Download >
.
Due Date : Wednesday, 9th March 2016
 
   
  ..Please complete the reply form and return it to
Contact us   The Federation of Thai Industries
    Ms.Chayanin | Mr.Muhummadkafdafee
    Tel. 02-345-1163, 02-345-1137
    Mobile. 086-329-1977, 086-329-1976
    E-mail : chayanink@off.fti.or.th, muhummadkaf@off.fti.or.th
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ Board Room 1 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
Share