ขอเชิญแนะนำและแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ต่อสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559

การประชุมสามัญประจำปี 2559
ขอเชิญแนะนำและแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ต่อสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.
.
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 | เวลา 7.30 – 12.30 น.
ณ ห้อง Plenary 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

PR by
The Federation of Thai Industries | Business Matching
.

 
                   
                   
เรียน   สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาชิก Business Matching
 
         ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญประจำปี 2559 และเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 07.30 - 12.30 น. ณ ห้อง Plenary 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีสมาชิก ส.อ.ท. จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า 1,000 คน ดังมีรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
 
         ในการนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้สมาชิกได้มีโอกาสแนะนำและแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้กับเพื่อนสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุม และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างคู่ค้ากันในหมู่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปีนี้จึงได้เปิดให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมแนะนำและแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้ แต่เนื่องจากพื้นที่มีจำนวนจำกัด สามารถรองรับสมาชิกที่สนใจนำผลิตภัณฑ์มาแนะนำและแจกได้ประมาณ 20 ราย
 
         จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแจ้งความจำนงมายัง คุณเอกพล เจริญแสง ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน โทรศัพท์ 02-345-1117 E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th

 
.
ของที่แจกต้องไม่น้อยกว่า 500 ชิ้น และห้ามจำหน่าย
.
 
.
ภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมีเงื่อนไขและแบบแสดงความจำนงการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
.
 

 
Download Documents File
  • หนังสือเชิญแนะนำและแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฯ
         การประชุมสามัญประจำปี 2559  Download >
                   
    ..For more information, Please Contact
Contact us   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
    หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
    คุณเอกพล เจริญแสง
      Tel. 02-345-1117
      Mobile. 086-329-1978
      E-mail : aekaphonc@off.fti.or.th
     
     
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

ขอเชิญแนะนำและแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ต่อสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559
Downloads Pdf

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 7.30-12.30 น. ณ ห้อง Plenary 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
Share