ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจ , ผู้ประกอบการจากประเทศตุรกี ในงาน เอเชี่ยน ฟีด วันที่
News  
เรียน   สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สมาชิก F.T.I. Business Matching   
 
          ด้วย บริษัท โอเวอร์ซี ทราเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ประสานงาน เพื่อติดต่อ จับคู่ธุรกิจให้กับนักธุรกิจ , ผู้ประกอบการและโรงงานต่างๆ กว่า 30 แห่ง
จากประเทศตุรกี ที่จะเดินทางมาประเทศไทย ช่วงวันที่ 28-31 มีนาคม 2559 เพื่อร่วมงาน เอเชี่ยน ฟีด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ณ ไบเทค บางนานั้น 
 
         ในการนี้ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าพูดคุย และจับคู่ธุรกิจ ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ณ ไบเทค บางนา โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถาน
ที่และอาหารเพื่อรับรอง ผู้เข้าร่วมพูดคุยธุรกิจภายในงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
         โดยประเด็นหลักในการสนทนาเกี่ยวกับ กลุ่มนักธุรกิจ และนักการเมืองที่เดินทางมาครั้งนี้ เพื่อเปิดตลาด การผลิตเครื่องจักร ทุกชิ้นส่วนภายในโรงงานทุก
ชนิดเพื่อศึกษาความต้องการเครื่องจักรที่ใช้อยู่หรือที่ต้องการใช้ในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย 
 
          จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน  
 
 
 
                                      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.graintechcluster.com                              
                                             
                                                       สอบถามข้อมูลหรือ Oversea Travel and Trading Co.,Ltd.                              
                                            สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : คุณณัทณิชาภา  บุญลิขิต                                
      M: 085-236-0055                                
        T: 02-636-8989                                
         F: 02-636-8586                              
        E-Mail : reservation@oversea.travel                              
   
                                                                   ประชาสัมพันธ์โดย  
                                               หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน  
                             สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
..                                                

   
 
   
   
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ‘10110  
Tel : 662-345-1115-20, -1123-5, -1132, -1180     Mobile : 668-6329-1975-8     Fax : 662-345-1119  
Website :  www.ftimatching.com     Facebook : www.facebook.com/BusinessMatching  

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจ , ผู้ประกอบการจากประเทศตุรกี ในงาน เอเชี่ยน ฟีด วันที่
Downloads Pdf

งาน เอเชี่ยน ฟีด วันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ไบเทค บางนา
 
Share