ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศรุ่นที่ 10 และ 11 | TOISC
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ
รุ่นที่ 10 และ 11

TOISC
.
.
Thai Overseas Investment Support Center

จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ | BOI

PR by
The Federation of Thai Industries | Business Matching

.

 
                   
                   
เรียน   สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิก Business Matching
          และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) ได้คัดเลือกให้ บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด เป็นที่ปรึกษาในโครงการเพื่อดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) รุ่นที่ 10 และ 11 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 26 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักลงทุนไทยที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจในต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักธุรกิจไทยที่ออกไปทำธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อการตัดสินใจลงทุนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในต่างประเทศชั้นเชิงการไปเจอจาต่อรองการบริหารแรงงานในต่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนจากนักธุรกิจชั้นนำและจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพบหน่วยงานสำคัญต่างๆ รวมทั้งการศึกษาวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของผู้คนในย่านธุรกิจการค้า และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ

 
                   
Download Documents File
                   
    ..For more information, Please Contact
Contact us   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
    THAILAND BOARD OF INVESTMENT
      Tel. 02-553-8111 ต่อ 6177, 8184
      Fax. 02-553-8310
      E-mail : toi@boi.go.th
      Website. http://toi.boi.go.th
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศรุ่นที่ 10 และ 11 | TOISC
Downloads Pdf

ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 26 กรกฎาคม 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ | THAILAND BOARD OF INVESTMENT
 
Share