การสัมมนาเชิญชวนและส่งเสริมการลงทุน ของธุรกิจในฮอกไกโด ณ ประเทศไทย
ขอเชิญชวนและส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจในฮอกไกโด ณ ประเทศไทย
Seminar on
Hokkaido’s Potential
for Investment in Thailand

.
.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมหรรษา กรุงเทพฯ

PR by
The Federation of Thai Industries | Business Matching

.

 
                   
                   
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิก Business Matching
         และผู้ประกอบการทั่วไป
 
         ด้วย  ฮอกไกโดมีพื้นที่กว้างใหญ่ขนาด 1 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อาหารเลิศรส บ่อน้ำพุร้อน และลานสกี เป็นต้น มีทั้งนักท่องเที่ยวและนักศึกษาจำนวนมากที่เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อมาเยือนฮอกไกโด และมีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทย ทำให้การสัญจรของผู้เดินทางและสิ่งของมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2014 มีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยมาเยือนฮอกไกโดมากถึงประมาณ 130,000 คน ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้สามารถแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมของทั้งสองภูมิภาคได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
 
         ฮอกไกโดมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญ ฮอกไกโดนอกจากจะมีธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่เป็นหลักแล้ว ยังแฝงไปด้วยความมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของธุรกิจในด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลธุรกิจ การดูแลสุขภาพ เป็นต้น
 
         ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
·        แนะนำสภาพแวดล้อมของการลงทุนในฮอกไกโด กรณีการลงทุนจากไทยไปยังฮอกไกโด เป็นต้น
 
         รายละเอียดหลักของงานสัมมนาฯ
1. การนำเสนอเมืองฮอกไกโด
2. แนะนำกรณีศึกษา
3. การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
กลุ่มเป้าหมาย
        อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, อาหาร, อาหารสำหรับผู้สูงอายุ, IT, พลังงานบริสุทธิ์,
        และผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ


 
Due Date : February 10, 2016
 
Download Documents File

Hokkaido's Potential for Investment (Fact Sheet)
 
..Please complete the reply form and return it to
Contact us   The Federation of Thai Industries | Business Matching
    เจ้าหน้าที่หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    คุณจารุณี และคุณเอกชัย
      Tel : 02-345-1180, 02-345-1123
      E-mail : jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com, aekachaikh@off.fti.or.th, aekachai.fti@gmail.com
     
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

การสัมมนาเชิญชวนและส่งเสริมการลงทุน ของธุรกิจในฮอกไกโด ณ ประเทศไทย
Downloads Pdf

Seminar on Hokkaido’s Potential for Investment in Thailand วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมหรรษา กรุงเทพ | 3/250 มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริม กรุงเทพฯ
 
Share