ขอเชิญเข้าร่วมงานจับคู่ทางธุรกิจ B2B Matching ภายในงานสัมมนา On Support of Manufacturers and Supplie
ปิดรับสมัคร 27 มกราคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานจับคู่ทางธุรกิจ
B2B Matching
ภายในงานสัมมนา
On Support of Manufacturers
and Suppliers Of Food Products

.

.
4 - 5 February 2016 | At Moscow, RussiaOrganized by
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมอสโก

PR by
The Federation of Thai Industries | Business Matching

 
 
 
 .....4-5  
February 2016
At Moscow, Russia
 
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิก Business Matching
         และผู้ประกอบการทั่วไป

          ด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมอสโก ได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการจับคู่ทางธุรกิจ B2B Matching ในงานสัมมนา On Support of Manufacturer and Suppliers of Food Products ที่มีกำหนดการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
         โดยภายในงานจะมีกิจกรรม ดังนี้

 • การอภิปรายเกี่ยวกับช่องทาง โอกาสในการแสวงหาคู่ค้าในการนำเข้า – ส่งออก สินค้าอาหารจากต่างประเทศให้แก่รัสเซีย
 • กฎระเบียบการนำเข้าด้านอาหาร
 • Business Club BBCG โดยจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ
  • ค้าปลีก
  • อาหาร
  • บริการ
  • เครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ
         เข้ามาพบปะหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าตลาดค้าปลีกของรัสเซีย เป็นต้น
 
         ในการนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เห็นว่า การจับคู่ทางธุรกิจ B2B Matching
ในงานสัมมนา On Support of Manufacturer and Suppliers of Food Products ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะสามารถจัดส่งสินค้าอาหารเข้าไปยังเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นสมาชิกของคลับ (Club BBCG)

         จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการไทย ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้บริหารซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องการรวมธุรกิจ ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานซึ่งจะมีการจับคู่ธุรกิจ B2B Business Matching ดังนี้

 • การเข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจที่จะมีผู้บริหารจาก 250 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ต ภัตตาคาร ร้านอาหาร ผู้ผลิตอาหาร เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น
 • การเยี่ยมชมกิจการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ลงทะเบียนล่วงหน้า)
 • งานเลี้ยงรับรองกาลาไนท์ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในวงการค้าปลีก
 • การเลี้ยงดินเนอร์เฉพาะกับคู่ต้า
 • เข้าร่วมชมนิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับค้าปลีก
 • พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย
 • สามารถแจ้งความประสงค์ขอพบกับคู่เจรจาได้ถึง 10 ราย
 
        โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จะมีค่าใช้จ่ายคนละ 69,900 รูเบิล รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 18% (ดังนั้นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐ)
 
          ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Website : www.b2beg.ru

 
 
Due Date : Wednesday 27th January 2016
 
Attached File
.

Registration Form Download >
หนังสือและบันทึกข้อความ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Download >
.Commercial Offer_Participation Cost for Feb 1-4, 2016 Download >
Business Matching on Feb 4-5, 2016 Download >

Business Club BBCG _ Detail Download >
.
 
 
 
Please complete the reply form and return it to
Contact us The Federation of Thai Industries | Business Matching
  Ms. Kanittha S.
  Tel : 02-345-1118                 
  Mobile : 086-329-1975
  E-mail : kanitthas@off.fti.or.th, kanittha.fti@gmail.com
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานจับคู่ทางธุรกิจ B2B Matching ภายในงานสัมมนา On Support of Manufacturers and Supplie
Downloads Pdf

4 - 5 February 2016 At Moscow, Russia PR by Business Matching | The Federation of Thai Industries
 
Share