ขอเชิญสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล GS1 Thailand สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ก้าวไกลใช้… Barcode ยกระดั
ขอเชิญสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล
GS1 Thailand
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก้าวไกลใช้… Barcode
ยกระดับสินค้า
เสริมสร้างมาตรฐาน
บริหารจัดการง่าย ค้าขายได้ทั่วโลก
 
ฟรีค่าแรกเข้า!
สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เท่านั้น
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ OTOP และ SMEs จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันหรัสสากลกำหนด
สถาบันรหัสสากลสามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือข้อเสนอในการพิจารณาได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
Application Form Download >


 

ขอเชิญสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล GS1 Thailand สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ก้าวไกลใช้… Barcode ยกระดั
Downloads Pdf

Business Matching โทรศัพท์: 02-345-1115-2, -1123-5 มือถือ: 086-329-1975-8, 081-836-9920 E-mail: business_matching@off.fti.or.th
 
Share