เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจศรีลังกา | Business Matching with Sri Lankan
Business Matching with
SRI LANKAN
.

.
เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจศรีลังกา


จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ร่วมกับ ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
 
......1   Monday
February 2016
Board Room 2-3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
.
กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย

.
Health Sector | Medicine, Hospitals, Medical Equipment, Laboratory Equipment
Processed Food, Canning, Fruit Processing Products
Logistics | Distribution Centre เข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านเอเซียน โดยเฉพาะเมียนมาร์
Construction | Construction Materials such as door and Window Fitting, Locks, Interior Decorative Products, Toilet Fitting, Sanitary Equipment, Cement,
Joint Venture for Infrastructure such as roads and highways.
Textiles and Garments | Printing and Packaging | โรงงานบรรจุกระป๋องสำหรับเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมน้ำตาล | แอร์
 
Attached File
.

ใบสมัคร  Download >   |  กำหนดการ Download >
.
Sri Lankan Participant List Download >
.
Due Date : Friday, 22nd January 2016
 
     
    ..Please complete the reply form and return it to
Contact us   The Federation of Thai Industries
    Trade, Investment Promotion and Business Council
    คุณวรมน | คุณจารุณี
      Tel. 02-345-1115, 02-345-1180
      Mobile. 086-329-1977, 086-329-1976
      E-mail : voramonn@off.fti.or.th, voramon.fti@gmail.com, jaruneeh@off.fti.or.th
 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

 

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ Board Room 2-3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน ร่วมกับ ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
Share