การแสวงหาโอกาสและคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงการช่วยเหลือทางด้านเงินทุนและการตลาด กับ บริษัท แซน-แทปอินเต
เรียน ท่านสมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และท่านผู้ประกอบการที่สนใจ

เรื่อง การแสวงหาโอกาสและคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงการช่วยเหลือทางด้านเงินทุนและการตลาด กับ บริษัท แซน-แทปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ซันโย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
 
บริษัท แซน-แทปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานในประเทศไทย ซึ่งมีบริษัท ซันโย เทรดดิ้ง คอเปอร์เรชั่น จำกัด มหาชน เป็นบริษัทแม่ ตั้งอยู่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทางบริษัท ซันโย เทรดดิ้ง คอร์เปอร์ชั่น จำกัด มหาชน นั้น ได้มีนโยบายขยายส่วนงานทางด้านธุรกิจเพื่อรองรับนโยบายต่างๆของภาครัฐ หรือ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศอินเดีย โดยมี บริษัท แซน-แทปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นศูนย์กลางการประสานงาน

ในส่วนของภาคธุรกิจนั้น ปัจจุบันทางบริษัทแซน-แทปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นั้นมีความเชี่ยวชาญในส่วนงานดังนี้ คือ ด้านเคมีภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ยาง และด้านชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านยานยนต์นั้น ได้มีการขยายส่วนงานเพิ่มเติมในด้านของธุรกิจนอกเหนือจากยานยนต์ (non-automotive) เพื่อที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ภายในประเทศรวมถึงต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทางด้านการจัดการ เป็นต้น

โดยวัตถุประสงค์หลักของ บริษัท แซน-แทปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมีดังนี้
1. ให้การช่วยเหลือทางด้านเงินทุนเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ และโอกาสทางด้านธุรกิจโดยไม่จำกัดกลุ่มอุตสาหกรรม
2. ให้การช่วยเหลือทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เครือข่ายของบริษัท ซันโย เทรดดิ้ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด มหาชน
 
          จึงอยากเรียนท่านสมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการขยายการตลาดการค้าสู่ต่างประเทศ หรือต้องการได้รับการสนับสนุนทางด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าพบปะพูดคุย หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจในต่อไปในอนาคต
สามารถติดต่อได้ที่


บริษัท แซน-แทปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ 952 อาคารรามาแลนด์ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยะวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
คุณนิธิวัฒน์ งามศิริเดช
Asia Business Development Department
โทรศัพท์ 061-387-2825
E-mail:
nitiwat@san-thap.co.th
http://www.san-thap.co.th/en/
http://www.sanyo-trading.co.jp/english/
 


การแสวงหาโอกาสและคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงการช่วยเหลือทางด้านเงินทุนและการตลาด  กับ บริษัท แซน-แทปอินเต
Downloads Pdf

เรียนเชิญสมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และท่านผู้ประกอบการที่สนใจ ร่วมแสวงหาโอกาสและคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงการช่วยเหลือทางด้านเงินทุนและการตลาด กับ บริษัท แซน-แทปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ซันโย เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
 
Share