เชิญร่วมงานสัมมนา “Invest Japan Symposium”
เรียน สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาชิก FTI Business Matching 

เนื่องด้วย คณะกรรมการ กกร. และ JETRO ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา “Invest Japan Symposium” ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 18.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี  เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรงจากประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่น (Foreign Direct Investment)
 
   ปาฐกถาพิเศษในงานนี้โดย :
       1)     Mr.Hiroyuki  Ishegi, Chairman & CEO, JETRO
       2)     คุณธนินทร์  เจียรวนนท์, Chairman & CEO, CP Group


กำหนดการ

ช่วงที่1
13.30 น. ลงทะเบียน
14.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกกร.
14.05น. กล่าวปาฐกถา โดย มรว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนารัฐมนตรี
14.20น. ปาฐกถาพิเศษ โดย
·       Mr.Hiroyuki  Ishige, Chairman & CEO, JETRO (Japan)
·       คุณธนินทร์  เจียรวนนท์, Chairman & CEO, CP Group (Thailand)
15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.20 น. สัมมนาหัวข้อ Investment climate and business opportunities in Japan by Industrial sector
·       Perspective from Thai banker ( นายทวี พวงเกตุแก้ว ผู้จัดการทั่วไปสาขาในประเทศญี่ปุ่นและผู้จัดการสาขาโตเกียว ธนาคารกรุงเทพ)
·       Packaging Industry including R&D Investment for packaging technology
·       Renewable Energy
16.20 น. กล่าวสรุป โดย
Mr. Masayasu Hosumi, President, JETRO Bangkok

ช่วงที่ 2
16.30 น. เจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและญี่ปุ่น
18.00 น. ปิดงาน
 
         ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยขอให้ทำการลงทะเบียนตามไฟล์แนบ


ติดต่อ : คุณขนิษฐา โสภักดี
E-mail : kanitthas@off.fti.or.th,kanittha.fti@gmail.com      
 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558


งานสัมมนา “Invest Japan Symposium” ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 18.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรงจากประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่น (Foreign Direct Investment)
 
Share