เสวนา “โอกาสการค้าและการลงทุนไทย-เสฉวน” โดยผู้แทนสมาคมการค้าจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน

สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน
ขอเชิญผู้ประกอบการไทย
(กลุ่มการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เซรามิกส์
เครื่องจักรกล และอาหาร)

เข้าร่วมเสวนา
 

“โอกาสการค้าและการลงทุนไทย-เสฉวน”
 
โดยผู้แทนสมาคมการค้าจากมณฑลเสฉวน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-13.30 น.
ณ ห้องบงกช โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

(ตามรายละเอียดในกำหนดการ)
 

กำหนดการและใบสมัคร คลิกที่นี่
 
ส่งใบสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่

สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน
โทร. 02-276-6516  โทรสาร 02-276-6513
E-mail: lek.atpa@gmail.com

เสวนา “โอกาสการค้าและการลงทุนไทย-เสฉวน” โดยผู้แทนสมาคมการค้าจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน
Downloads Pdf

ขอเชิญร่วมเสวนา “โอกาสการค้าและการลงทุนไทย-เสฉวน” โดยผู้แทนสมาคมการค้าจากมณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องบงกช โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
 
Share