ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจ ไปค้าขายกับประเทศโอมานและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง (โดยผ่านโอมาน)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
แจ้งผ่าน กระทรวงการต่างประเทศ


ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจ
ไปค้าขายกับ
ประเทศโอมาน
และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
(โดยผ่านโอมาน)
โดยเฉพาะสินค้าใน
หมวดอาหาร สินค้าเกษตร และสินค้าอื่นๆ

ผู้ประกอบการไทยที่สนใจ กรุณาแจ้งข้อมูลของท่าน (เป็นภาษาอังกฤษ)
ชื่อบริษัท, ประเภทธุรกิจ, ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ,
หมายเลขโทรศัพท์ และส่ง E-mail
ไปยัง
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
E-mail: thaimct@omantel.net.om

 

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจ ไปค้าขายกับประเทศโอมานและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง (โดยผ่านโอมาน) ในหมวดสินค้าอาหาร สินค้าเกษตร และสินค้าอื่นๆ
 
Share