ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) “Symposium on Investment Opportunities in Keny

สถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทย
ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


“Symposium on Investment Opportunities in Kenya
under Vision 2030”


เพื่อรับทราบข้อมูลด้านโอกาสทางการลงทุนในประเทศเคนยาต่อผู้ประกอบการไทย
โดยมีอุปทูตเคนยาประจำประเทศไทย (Ms. Diana Kiambuthi)
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย (อยู่ระหว่างการยืนยัน)
ให้เกียรติเป็นประธานในงาน
 

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทางเคนยาสนใจในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือการก่อสร้างขนาดเล็กและใหญ่
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการตกแต่งภายนอกและภายใน
ผู้ประกอบการด้านสิ่งสาธารรณูปโภค อุตสาหกรรมอาหาร
ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเทคโนโลยี อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การเงิน การธนาคาร และ SMEs ทุกประเภท
สินคาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าและเครื่อนุ่งห่ม
ธุรกิจด้านความบันเทิง ธุรกิจท่องเที่ยว
รวมทั้งการขนส่งทางบกและโลจิสติกส์

 
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 14.00 น.
ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ชั้น 1 โซน เอ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ
 
ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2556

รายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณชญานิน แก้วหาญ
โทร. 02-345-1134, โทรสาร 02-345-1139
E-mail: chayanink@off.fti.or.th

สถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) “Symposium on Investment Opportunities in Kenya under Vision 2030” เพื่อรับทราบข้อมูลด้านโอกาสทางการลงทุนในประเทศเคนยาต่อผู้ประกอบการไทย วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ
 
Share