ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนผู้บริหารไปยังประเทศอินเดีย

ขอเชิญร่วมโครงการ
"พัฒนาและแลกเปลี่ยนผู้บริหารไปยังประเทศอินเดีย"
ประเทศที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพและความเชื่อมั่น
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2556

รายละเอียด Download

 

ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนผู้บริหารไปยังประเทศอินเดีย
Downloads Pdf

 
Share