ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขัน International ICT Innovative Services Contest 2012 วัน

ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขัน

International ICT Innovative Services Contest 2012

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงไทเป ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน

จัดโดย Taipei Computer Association (TCA) ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน

 

Download รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน

International ICT Innovative Services Contest 2012


ต้องการทราบรายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขัน


กรุณาติดต่อ คุณวนิดา ไมตรีจิตต์


เลขานุการกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


โทร. 087-705-2828ในโอกาสนี้ ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบข้อกำหนดการแข่งขัน

International ICT Innovative Services Contest 2012

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านคอมพิวเตอร์และ IT กับ TCA ไต้หวัน

ในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม GS1 Room 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 3 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ

 

สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อ

คุณอุดม ตันติต้องตา ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0-2345-1132, 086-329-1976 E-mail: udomt@off.fti.or.th

ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขัน International ICT Innovative Services Contest 2012 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงไทเป ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน จัดโดย Taipei Computer Association (TCA) ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน
 
Share