อบรม & เจรจาธุรกิจ กับ CENTRAL FOOD RETAIL รุ่นที่ 7

อบรม & เจรจาธุรกิจ กับ CENTRAL FOOD RETAIL รุ่นที่ 7


ประเภทสินค้า               :  - อาหารสด (Fresh)   - ผักและผลไม้   - สินค้าบริโภค ของใช้ต่างๆ 
                                        - เครื่องดื่ม (Beverage)  
- สุขภาพและความงาม  - อาหารว่าง ขนมคบเคี้ยว(Snacks)  
                                        - ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป (OTOPS & SMEs)
ช่องทางจัดจำหน่าย       Central Food Hall, Tops Market, Tops Superstore,
                                         ซุปเปอร์คุ้ม, Tops Daily, Tops Onlineำหนดการ
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
13.00 – 13.05 น. กล่าวต้อนรับโดย ผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13.05 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับโดย ผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
13.10 – 13.30 น. อบรมเรื่อง  การประยุกต์ใช้บาร์โค้ดในค้าปลีก และกรณีศึกษา
โดย สถาบันรหัสสากล (GS1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13.30 – 14.30 น. บรรยายโดย วิทยากร จาก CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LTD.
  • แนวโน้มพฤติกรรม ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LTD.
  • ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่ายใน CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LTD.
  • การร่วมพัฒนาสินค้ากับ CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LTD.
  • การเตรียมตัวก่อนนำสินค้าเข้าจำหน่ายและข้อกำหนดของบริษัทฯ
  • ถาม ตอบ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา – กาแฟ
14.45 – 17.00 น. เจรจาธุรกิจ กับ CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LTD.
(One to One Business Matching) ผู้ประกอบการแนะนำผลิตภัณฑ์ และเจรจาธุรกิจ เพื่อจำหน่ายใน CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LTD.

Download More
  
• ใบสมัครกิจกรรม

     
Download

• กำหนดการ
   
Download

วันที่จัดกิจกรรม : วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
เวลา : เวลา 12.30 – 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Ballroom 2, Galleria 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 086-329-1976
  มือถือ: 02-345-1180
 
E-mail: jaruneeh@fti.or.th
2. คุณกาญ
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: business_matching@fti.or.th,
3. คุณจ๋า
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: business_matching@fti.or.th,
 
Share