Training & Workshop | Photoshop for Social Media เคล็ดลับการสร้างสรรค์งานสื่อออนไลน์แบบมืออาชีพ

Photoshop for Social Media
เคล็ดลับการสร้างสรรค์งานสื่อออนไลน์แบบมืออาชีพ


โดย คุณขวัญอรุณ โอภานนท์
                                                                                                             กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 – 10.30 น
  • ทำความรู้จักการใช้โปรแกรม Adobe PHOTOSHOP เบื้องต้น
  • ทำความรู้จักเกี่ยวกับไฟล์รูปภาพและรูปกราฟฟิก
  • รู้เคล็ดลับการแต่งรูป การตัดรูปภาพวัตถุ/สินค้า/นางแบบ เพื่อนำมาประกอบรูป Banner โฆษณา
10.30 – 10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
10.45– 12.00 น.            
  • เรียนรู้การนำ Logo มาวางใส่ในรูปภาพ
  • เรียนรู้เทคนิคการเทสีและการไล่เฉดสี (ทำ Gradient) เพื่อทำ Background ให้สวยงาม
  • ทำความเข้าใจ Layer Style , การใส่ Effect สวยๆให้กับภาพ/วัตถุ/สินค้า และการตกแต่งข้อความในรูปภาพ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น.
  • เทคนิคการเตรียมรูปภาพ Content ที่เหมาะสมสำหรับโพสต์ลง Facebook และ Instagram
  • แนะนำและสอนการดาวน์โหลด Font และรูปภาพสวยๆที่ถูกลิขสิทธิ์
  • การ Retouch รูป เช่น ลบสิว ลบริ้วรอย
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
   15.00 – 16.25 น.
  • Workshop :
  • ทำกราฟฟิก Facebook Template ประจำแบรนด์
  • สอนแต่งรูป ทำ Banner โฆษณาสินค้าสำหรับโพสต์ลง Facebook 1 รูป
16.25 – 16.30 น. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิก BM Platinum                      3,600 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิก BM Member                       3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิกสภาอุต
ฯ                               3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิก BM Member / BM VIP        3,700 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                          4,300 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
BM Exclusive - Unlimited Entries 2019 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว


Download More
 • ใบสมัครกิจกรรม Download
 •  กำหนดการ Download
Please Contact
คุณอินทิพร  I คุณนิศาชล 
โทร : 02-345-1117, 02-345-1132  มือถือ : 086-329-1977, 086-329-1975
E-mail : inthipornb@fti.or.th, nisachons@fti.or.th
วันที่จัดกิจกรรม : 29 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8.30-16.30
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Galleria 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอินทิพร บุญสมบัติ
  โทรศัพท์: 02-3451117
  มือถือ: 086-3291977
 
E-mail: inthipornb@fti.or.th
2. คุณนิศาชล ศุภชวโรจน์
  โทรศัพท์: 02-3451132
  มือถือ: 086-3291977
 
E-mail: nisachons@fti.or.th
 
Share