Training & Workshop | เคล็ด(ไม่)ลับ บรรลุเป้าหมาย ปิดการขายได้ทุกครั้ง
TRAINING&WORKSHOP

เคล็ด(ไม่)ลับ บรรลุเป้าหมาย ปิดการขายได้ทุกครั้ง

Winning Sales Strategies and Goal Achievements


โดย คุณพงษ์สันติ์ ฉัตรชัยเรืองศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า อุปโภคและบริโภค

                                                                                                             กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 – 10.30 น.
 • จับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่นักขายต้องเตรียมตัว
 • ความแตกต่างระหว่างลูกค้า ผู้บริโภค และผู้ซื้อสินค้าบริการ บทบาทและความสำคัญที่นักขายต้องเข้าใจ
 • เทคนิคอ่านใจเพื่อพิชิตความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค และผู้ซื้อสินค้าบริการ
 •  รู้ช่องทางการขายเพื่อบรรลุเป้าหมายและปิดการขาย
 • Workshop ช่องทางขายแต่ละประเภทสินค้าแบบไหนให้อินเทรนด์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
10.45 - 12.00 น.
 • เทคนิคการสร้างโอกาสการขาย เพื่อปิดการขายและบรรลุเป้าหมาย
 • Workshop การหาจุดเด่นของสินค้า
 • วางแผนการขายด้วยความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค และผู้ซื้อสินค้าบริการ
 • เทคนิคการนำเสนอสินค้าให้โดนใจเพื่อปิดการขาย พูดไม่กี่คำก็ขายได้!!
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น.
 • กำหนดกลยุทธ์การวางแผนการขายเพื่อบรรลุเป้าหมายและปิดการขาย
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา การสร้างยอดขายและโอกาสเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • Workshop กลยุทธ์และวิธีการเพื่อพิชิตเป้า กลยุทธ์ดี กลยุทธ์โดน มีชัยไปกว่าครึ่ง
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
   15.00 – 16.25 น.
 • เทคนิคปิดการขาย “เพิ่มยอดขายหลักร้อยให้เป็นหลักล้าน
 • เคล็ดลับพิชิตเป้าหมายที่นักขายไม่ควรพลาด
16.25 – 16.30 น.
 • ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิก BM Platinum                      3,500 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิก BM Member                       3,800 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิกสภาอุต
ฯ                               3,800 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิก BM Member / BM VIP        3,600 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                          4,200 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
BM Exclusive - Unlimited Entries 2019 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว


Download More
 • ใบสมัครกิจกรรม Download
 •  กำหนดการ Download
Please Contact
คุณวนัสบดี  I คุณนิศาชล 
โทร : 02-345-1120, 02-345-1132  มือถือ : 086-329-1977
E-mail : wanasbodeet@off.fti.or.th, nisachons@off.fti.or.th
 
วันที่จัดกิจกรรม : 26 กรกฎาคม 2562
เวลา : 8.30- 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Chamber โรงแรมS31 สุขุมวิท31 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณวนัสบดี
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: wanasbodeet@off.fti.or.th
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th
 
Share