Training&Workshop | เผยทุกเทคนิค พิชิตทุกปัญหา เดินหน้าธุรกิจบุก “ตลาดออนไลน์”
TRAINING&WORKSHOP

เผยทุกเทคนิค พิชิตทุกปัญหา เดินหน้าธุรกิจบุก “ตลาดออนไลน์”

Reveal Business Techniques Conquer the Online Market


โดย อาจารย์ธิติพล เทียมจันทร์

                                                                                                             

 กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 – 10.30 น.
 • รู้เขา รู้เรา วางแผนธุรกิจ เจาะลึกตลาด อ่านขาดคู่แข่ง
 • สำรวจตลาด คู่แข่ง และวางแผนเบื้องต้น
 • “ความลับ” พฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัล
 • สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
 • Real-time research by Facebook
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
10.45 – 12.00 น.
 • เทคนิคปิดการขาย แบบไร้ปัญหา เมื่อต้องสื่อสารกับลูกค้าออนไลน์
 • เทคนิคการขายผ่านแชท
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น.
 • สลายความกังวลใจให้ลูกค้าและการป้งกัน (ปัญหา) ล่วงหน้าดีกว่าหาทางแก้
 • Custom Pain- point
 • การเตรียมตัวเมื่อต้องเผชิญกับลูกค้าที่มาพร้อมปัญหา
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
15.00 – 16.25 น.
 • สร้าง Content เป็น ลูกค้าเห็นแล้วอยากซื้อ
 • การตลาดเชิงรับ Inbound Marketing
 • ธุรกิจ ขายออนไลน์ ยั่งยืนได้ ด้วยกลยุทธ์ ตลาดออนไลน์ ขั้นเทพ
 • E-marketing Place, E- commerce
 • Social Media commerce
16.25 – 16.30 น.
 • ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิก BM Platinum                      3,600 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิก BM Member                       3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิกสภาอุต
ฯ                               3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิก BM Member / BM VIP        3,700 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                          4,300 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
BM Exclusive - Unlimited Entries 2019 เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว


Download More
 • ใบสมัครกิจกรรม Download
 •  กำหนดการ Download
Please Contact
คุณวนัสบดี  I คุณนิศาชล 
โทร : 02-345-1120, 02-345-1132  มือถือ : 086-329-1977
E-mail : wanasbodeet@off.fti.or.th, nisachons@off.fti.or.th
 
วันที่จัดกิจกรรม : 25 มิถุนายน 2562
เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Garden โรงแรม Marriott Executive Apartments สุขุมวิท24 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณวนัสบดี
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: wanasbodeet@off.fti.or.th
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th
 
Share