สมัครบัตร BM Pass 2019 เพื่อรับสิทธิโยชน์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ Business Matching ฟรี!* ตลอดปี 2019
BM Pass
.
Welcome to
BM  PASS
DIGITAL CARD
.
Exclusive Benefits • Join Exclusive BM Activities
Through Year 2019
.
.
.
BM Pass • Exclusive Pass to
Participate in BM Activities
(As per enrollment conditions)

..
.
Various Activities    Special Seminar    Investment Data
Strengthen Your Trade    Business Opportunities
.
.
See what's happening in
Your BM Pass
.
Register your BM Pass >
1,000 บาท / ใบ (ราคายังไม่รวม VAT)
** ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น **
 * Terms and Conditions of Registration BM Pass
• บัตรหมดอายุ 31 ธ.ค. 2562
• สมัครในนาม **บุคคลธรรมดา** เท่านั้น
• ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น และต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ในการลงทะเบียนเข้างาน
• ใช้สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   ตามเงื่อนไขกิจกรรมที่กำหนดเท่านั้น
• ไม่สามารถขอคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
.
.
.
Today with BM Pass
Upcoming Events
กิจกรรมที่สามารถใช้สิทธิ BM Pass 2019
ผู้ถือบัตร BM Pass เข้าร่วมกิจกรรมฟรี
.ไ
Seminar (เฉพาะสมาชิกฯ และผู้บัตร BM Pass)
เส้นทางลัดสู่การทำธุรกิจในเวียดนามและขยายสู่ตลาดโลก
Shortcut to Do Business in Vietnam and Expand to the Global Market
14 มีนาคม 2562 08.30 – 12.00 น. 
ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
  ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับ :
• สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ (F.T.I. Member)
• สมาชิก Business Matching, BM Platinum
• ผู้ถือบัตร BM Pass (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)


Reserve now >
สมัครออนลไน์ >>
 
     
.
.
SPECIAL OFFER
.
ส่วนลดการเข้ากิจกรรมตามที่ระบุ ของหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

___________________________________________

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Business Matching Unit
Trade, Invesment Promotion and Business Coucil
The Federation of Thai Indusries

.
.
.
.
 
Contact us
For more information, Please Contact
.
คุณนิศาชล คุณจารุณี
  Tel : 02-345-1132   Tel : 02-345-1180
  Mobile : 086-329-1977   Mobile : 086-329-1976
  E-mail :    nisachons@off.fti.or.th
  E-mail :    jaruneeh@off.fti.or.th
.
.
 
                
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 

วันที่จัดกิจกรรม : ตลอดปี 2562
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th,nisachon.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: ่jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share