งาน PT PACK 2019 (The 2nd Printing & Packaging 2019)
PTPACK 2019: PRINTING & PACKAGING EXPO 2019
งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ ครั้งที่ 2        

ขอเชิญร่วมออกบูธ... ภายในงาน F.T.I. Pavillion Zone

Thailand's most advanced printing and packaging International Exhibition.

งาน PTPACK 2019 ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนศักยภาพทางด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ และเพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจร่วมกับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ


Printing Industry

3D Printing I Digital Printing I Offset Printing I Paper I Packaging Printing
Laser Printing I Inkjet Printing I Other Printing services & More...

Packaging Industry

Aluminum Packaging I Food & Beverage Packaging I Gift Boxes I Labeling & Barcoding 
Plastic Packaging I Cutting & Folding Machinery I Industrial Packaging & More...


"Book your space now to get business deals at the most advanced printing and packaging
exhibition in Thailand."อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

คูหามาตรฐานราคาพิเศษ [PROMOTION STANDARD BOOTH] [L27, L28, L30]

สมาชิก BM Member                                          30,000 บาทต่อบูธ 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คูหามาตรฐาน [STANDARD BOOTH] [L31-L40]

สมาชิกสภาอุตฯ และ BM Member                     35,000 บาทต่อบูธ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                                             55,000 บาทต่อบูธ(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


พื้นที่เปล่า [RAW SPACE] [L31-L40]

สมาชิกสภาอุตฯ และ BM Member                     30,000 บาทต่อบูธ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                                             45,000 บาทต่อบูธ(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว

Download More

คุณติณณภพ

คุณจารุณี

02-345-1117

02-345-1180

086-329-1978

086-329-1976

tinnaphopc@off.fti.or.th

jaruneeh@off.fti.or.th

 


 
วันที่จัดกิจกรรม : 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2562
เวลา : 10.00 - 20.00
สถานที่จัดกิจกรรม : Hall 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี, นนทบุรี
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. ติณณภพ
  โทรศัพท์: 02-3451117
  มือถือ:
 
E-mail: tinnaphopc@off.fti.or.th
2. จารุณี
  โทรศัพท์: 02-3451180
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share