อบรม & เจรจาธุรกิจ กับ CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LTD. • รุ่นที่ 6


MODERN TRADE

อบรม & เจรจาธุรกิจ กับ CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LTD.
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
___________


ประเภทสินค้า
• อาหารสด (Fresh)         • ผักและผลไม้               • เครื่องดื่ม (Beverage)   
• สุขภาพและความงาม     • อาหารว่าง ขนมคบเคี้ยว (Snacks)
• สินค้าบริโภค ของใช้ต่างๆ 
• ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป (OTOPS & SMEs)

———

ช่องทางจัดจำหน่าย
• Central Food Hall
• Tops Market
• Tops Superstore
• ซุปเปอร์คุ้ม
• Tops Daily
• Tops Online


___________

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม

   Download >>

• กำหนดการ

   
Download >>

___________

Please Contact
 
คุณปฐมาวดี   คุณจารุณี
02-345-1117   02-345-1180
086-329-1978   086-329-1976
business_matching@off.fti.or.th   jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                 

.

วันที่จัดกิจกรรม : 21 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 12.30 – 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Boardroom 4, 2 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณปฐมาวดี
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: business_matching@off.fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share