กิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมสัมมนา ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

***กำหนดการเลื่อนไปเดือนตุลาคม***กิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมสัมมนา
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
  

.

THE VISIT OF THAILAND – PHILIPPINES BUSINESS COUNCIL

     ___________________________________

AT MANILA, THE PHILIPPINES 2018  

HILIGHT

*เข้าพบหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและปัญหาอุปสรรคของการทำธุรกิจในฟิลิปปินส์พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม

BUSINESS FORUM & BUSINESS NETWORKING/ MATCHING

เข้าปรึกษากับบริษัท Ayala Corporation  บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของฟิลิปปินส์ที่จะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการลงทุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในฟิลิปินส์ 

จัดโดย
สภาธุรกิจไทย - ฟิลิปปินส์ ฝ่ายต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

 

*** ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินอาจปรับราคาสูงขึ้นเมื่อใกล้วันเดินทาง ***

ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บราคาส่วนต่างที่เพื่ม

___________

Download More
 

• ใบสมัครกิจกรรม
   Download >


• กำหนดการ
 
Download >

 

___________

 

Please Contact
 
คุณรัชฎากร    
02-345-1124    
     
ratchadakorns@off.fti.or.th, ratchadakorns.fti@gmail.com    
.

     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                     

 

วันที่จัดกิจกรรม : 22 - 24 สิงหาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณรัชฎากร
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ:
 
E-mail: ratchadakorns@off.fti.or.th
 
Share