สัมมนาฟรี "SMART LIVING วัยไหนๆ..ก็ใช้ชีวิตสมาร์ทได้"


Seminar สัมมนา ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย

    SMART LIVING วัยไหนๆ..ก็ใช้ชีวิตสมาร์ทได้    
..................................................................................................................................................................................

กำหนดการ
• แนะนำอุปกรณ์บรรยายไร้สาย Wireless Tour Guide  รุ่น P-STalk
   สำหรับ เยี่ยมชมโรงงาน, สัมมนา

• บรรยาย Smart Living วัยไหนๆ ก็ใช้ชีวิตสมาร์ทได้                     

___________

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม (ออนไลน์)
   
Download >___________

Please Contact

 
คุณอภิญญา คุณจารุณี                  คุณนิศาชล
02-345-1117 02-345-1118 02-345-1132
086-329-1977 086-329-1976 086-329-1977
business_matching@off.fti.or.th jaruneeh@off.fti.or.th nisachons@off.fti.or.th
 

วันที่จัดกิจกรรม : พฤ 12 กรกฎาคม 2561
เวลา : 16.00 – 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอภิญญา
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: business_matching@off.fti.or.th
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th
3. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share