สัมมนาฟรี | เทคนิคการประหยัดพลังงานในองค์กร และโครงการ APEC CARD สำหรับนักธุรกิจ

    *ด่วนรับสมัครผู้เข้างานฯ จำนวนจำกัด 60 ท่านเท่านั้น*
                 ปิดรับสมัครวันที่ 18 กรกฎาคม 2561Seminar สัมมนา ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการ "ประหยัดพลังงาน"
ในองค์กร

และโครงการ
APEC CARD 
   
สำหรับนักธุรกิจ
___________

บรรยายด้วยระบบ : Wireless Tour Guide (Audio) : P-Stalk

Organized by Business Matching Unit, The Federation of Thai Industries.
Co-organized by PZENT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED


___________

Highlight

enlightened สิทธิประโยชน์ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ APEC CARD | ABTC (ผู้ถือบัตรไม่ต้องขอ Visa)
enlightened เทคนิคการประหยัดพลังงานในองค์กร
       ·  ระบบส่องสว่าง
      ·  ระบบปรับอากาศ
      ·  ระบบการติดตั้งปิดการป้องกันน้ำรั่วไหล


___________Download More

• ใบสมัครกิจกรรม (ออนไลน์)
   
Download >___________

Please Contact

 
คุณอภิญญา คุณจารุณี                  คุณนิศาชล
02-345-1117 02-345-1118 02-345-1132
086-329-1977 086-329-1976 086-329-1977
business_matching@off.fti.or.th jaruneeh@off.fti.or.th nisachons@off.fti.or.th
Download More

• ใบสมัครกิจกรรม (ออนไลน์)
   
Download >___________

Please Contact

 
คุณอภิญญา คุณจารุณี                  คุณนิศาชล
02-345-1117 02-345-1118 02-345-1132
086-329-1977 086-329-1976 086-329-1977
business_matching@off.fti.or.th jaruneeh@off.fti.or.th nisachons@off.fti.or.th
 

วันที่จัดกิจกรรม : 23 กรกฎาคม 2561
เวลา : 14.00 - 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง The Garden Lounge, Marriot Executive Apartments Sukhumvit Park (Sukhumvit 24)
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-3453-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
3. คุณอภิญญา
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: business_matching@off.fti.or.th
 
Share