ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | เจรจาธุรกิจกับ #4ยักษ์ใหญ่ IT จากไต้หวัน


.ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย.
เจรจาธุรกิจ... กับ
#4ยักษ์ใหญ่ IT  จากไต้หวัน

.
..ภายในงาน  SMART MANUFACTURING
..TAIWAN - THAILAND

..ENTERPRISES BUSINESS MATCHING MEETING
.
.
Organized by   Co-organized by
• III (hereinafter referred to as “III”)
  Institute for Information Industry
• TEEMA
  Taiwan Electrical and Electronic
  Manufacturers’ Association
  BUSINESS MATCHING UNIT
    TRADE AND INVESTMENT PROMOTION
    THE FEDERATION OF THAI INDUTRIES • F.T.I.
     ___________
 
Download More

.

• ใบสมัครกิจกรรม
   (แบบออนไลน์)

  
Reserve now >
   or
  
https://goo.gl/forms/gaAFVA08KFZensoj1


Taiwan Delegation List
   
>>Download Here<<
 
Agenda

09.30 - 10.00   Registration
----------
          10.00 - 10.05   Welcome Remarks by F.T.I.
----------
          10.05 - 10.10   Opening Remarks by TEEMA
----------
          10.10 - 10.25   Brief Presentation from
                                  Taiwanese Companies
----------
          10.25 - 12.00   B-2-B Business Matching
                                  (20 Mins Each)
----------
          12.00 - 13.30   Networking Lunch
                                  (Host by TEEMA)


.Target Groups.    
.    
  Please Check Main Products / Services
  of Taiwanese Delegation.

.
   __________
.

   • System Integrator (SI)
   • Thai Companies Who Are Interested in

     Taiwanese Technology :
      Industry 4.0, Solutions & Services for
      Factory Automation / Smart Manufacturing,
      Robotics and Automation, System Integration,
      Internet of Things (IoT), Information &
      Communication Technology / Equipment,
      Industrial PC & Gateway, Energy-Saving
      Products & Solutions, Car Parking System, etc..,
      Key Components (Servo Motors, … )
 
.    
______________________________________________________________________
     
.
4 บริษัทยักษ์ใหญ่จากไต้หวัน
.
     
  
Delta Electronics, Inc.
.
Industrial Automation Solutions
EV Charging Solutions
Data Center Solutions
Telecom Energy Solutions
Renewable Energy Solutions

Learn more >

 
   
.    
.    
 
Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd.
.
Factory Automation
Food Automation Equipment
Automatic Parking Equipment
Biotechnology
Medical
Agriculture
Aquaculture Automation

Learn more >

 
   
.    
.    
 
Riverplus (Channel Partner)
on behalf of Nexcom
.
Medical and Healthcare Informatics
IoT Automation Solution
Intelligent Platform and Services
Mobile Computing Solutions
Digital Security

Learn more >

 
   
.    
.    
 
AAEON Technology Inc.

IoT Gateway & Node Solutions
Computing Systems
Network Appliance and VDO Surveillance

   
     . 

.
___________

Please Contact

 
คุณจารุณี   คุณนิศาชล
02-345-1118   02-345-1132
086-329-1976   086-329-1977
jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com   nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                 

.
 

วันที่จัดกิจกรรม : 23 กรกฎาคม 2561
เวลา : 09.30 - 13.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : The Garden Room, Marriot Executive Apartments Sukhumvit Park (Sukhumvit 24)
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share