สัมมนาฟรี | "ปรับบ้าน เพื่อความสุขของผู้สูงวัย" • Elderly Homecare Solutions


Seminar สัมมนา ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย

    ปรับบ้าน เพื่อความสุขของผู้สูงวัย     
..................................................................................................................................................................................
Elderly Homecare Solutions

โดย คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ 
            กรรมการสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          Managing Director บริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จำกัด
          และอุปนายกต่างประเทศของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท)  Hilight

เทคนิคปรับบ้านเดิม ให้ตอบสนองการใช้งานของทุกคนในบ้านและปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัย

___________

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม (ออนไลน์)
   
Download >___________

Please Contact

 
คุณอภิญญา คุณจารุณี                  คุณนิศาชล
02-345-1117 02-345-1118 02-345-1132
086-329-1977 086-329-1976 086-329-1977
business_matching@off.fti.or.th jaruneeh@off.fti.or.th nisachons@off.fti.or.th

วันที่จัดกิจกรรม : พฤ 12 กรกฎาคม 2561
เวลา : 14.30 – 16.00 น
สถานที่จัดกิจกรรม : EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอภิญญา
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: business_matching@off.fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
3. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th
 
Share