สร้างความคิดนวัตกรรม นำทีมมุ่งสู่อนาคต


Training & Workshop

    สร้างความคิดนวัตกรรม นำทีมงานมุ่งสู่อนาคต   .
..................................................................................................................................................................................

โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

(เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนให้องค์กรตอบรับกับยุคดิจิทัล)  


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

►เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างสภาวะความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมใน Style ของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับ สถานการณ์การทำงานของตัวเองได้ทันที

►เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสร้างสมองเชิงนวัตกรรมให้กับทีมงาน เกิดการตระกหนักรู้(Awareness) ในเรื่องของนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น

►เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทีมงาน สามารถทำงานใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้อย่างมีความสุข

►เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชเชิงนวัตกรรม (Innovative Coach) ขององค์กร

 

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิก BM Platinum                                        3,600 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สมาชิก BM Member                                         3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย             3,900 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมาชิกสภาอุตฯ และ BM Member                      3,700 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ประกอบการทั่วไป                                            4,300 บาท ต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว___________


Download More

• ใบสมัครกิจกรรม
   
Download >


• กำหนดการ
   
Download >___________

Please Contact

คุณนิศาชล
02-345-1132
086-329-1977
nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com

 


   FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                    

วันที่จัดกิจกรรม : 28 สิงหาคม 2561
เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Library ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ซ.ต้นสน เพลินจิต กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share