*** สัมมนาฟรี!! *** ––– เจาะลึกโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับฟิลิปปินส์ — Seminar : Business Opportunities in the PHILIPPINES

          

ปิดรับสมัครแล้ว

.
..


Invitation to seminar ...
Business Opportunities in the
PHILIPPINES

.
In-depth and Straightforward Guide to 
Doing Business with the Philippines

.
สัมมนา : เจาะลึกโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับฟิลิปปินส์


Organized by   Co-organized by
THAI-PHILIPPINES BUSINESS COUNCIL
  TRADE AND INVESTMENT PROMOTION DEPARTMENT
  THE FEDERATION OF THAI INDUTRIES • F.T.I.
  • BOI
• Alliance Tuna International INC.
• Dutch Mill
     
___________
 
Download More


• ใบสมัครกิจกรรม
   *** ฟรี! สำหรับสมาชิก F.T.I. Member, BM Member ***

   Download >• กำหนดการ
  Download >

 

Highlight    
.    
  Business Opportunities
  in the Philippines
.
  เจาะลึกข้อมูลการค้าการลงทุนกับฟิลิปปินส์
   โดย ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย
   by
   Mr. Enrico Mariano
Commercial Attaché

   __________
.

   • Overview on
     Doing business with the Philippines
   • Incentives from the government
 
.    
.    
  

  Why Invest
    in the Philippines ?         20 mins

.
   • ลงทุนในฟิลิปปินส์อย่างไร ?
     ให้ประสบความสำเร็จ !
     โดย เจ้าหน้าที่จาก BOI


 
 
.    
.    
  Experience of
  Doing Business

 
In the Philippines
 
.

   แชร์ประสบการณ์
   การค้าการลงทุนกับฟิลิปปินส์
     โดย
วิทยากรผู้มีประสบการณ์
            ด้านการค้าการลงทุนกับฟิลิปปินส์

   __________
.
   • Alliance Tuna International INC.
   • Dutch Mill

 
 
     . 


___________

Please Contact

 
คุณรัชฎากร   คุณลักขณา
02-345-1124   02-345-1115
086-329-1975   086-329-1975
ratchadakorns@off.fti.or.th, ratchadakorns.fti@gmail.com   lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhanat.fti@gmail.com

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                 

.
 

วันที่จัดกิจกรรม : 25 มิถุนายน 2561
เวลา : 15.00 – 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน C ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณรัชฎากร
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: ratchadakorns@off.fti.or.th, ratchadakorns.fti@gmail.com
2. คุณลักขณา
  โทรศัพท์: 02-345-1125
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhanat.fti@gmail.com
 
Share