ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย B2B Business Matching with JAPANESE MANUFACTURERS in BANGKOK 2018


FREE Business Matching Program
  B2B BUSINESS MATCHING WITH  
.
 JAPANESE  MANUFACTURERS
     ___________________________________
  in BANGKOK 2018
   

จัดโดย
Osaka Foundation for Trade and Industry (OFTI)
ร่วมกับ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


___________

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม ออนไลน์ Download >
   
https://goo.gl/forms/E4fLODkQ2IH9A5VM2

_____________________

Please Contact
 
คุณชยุตพงศ์   คุณจารุณี
02-345-1180   02-345-1180
086-329-1976   086-329-1976
chayutphongp@off.fti.or.th, chayutphong.fti@gmail.com   jaruneeh@off.fti.or.th,business_matching@off.fti.or.th

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                     

 

วันที่จัดกิจกรรม : Tuesday 15 May 2018
เวลา : 14.00 – 21.00 pm.
สถานที่จัดกิจกรรม : Windsor Suites and Convention Hotel • Sukhumvit Soi 20
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณชยุตพงศ์
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: chayutphongp@off.fti.or.th, chayutphong.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, business_matching@off.fti.or.th
 
Share