อบรม & เจรจาธุรกิจ กับ 7-ELEVEN • Training & Business Matching with 7-ELEVEN


อบรม & เจรจาธุรกิจ
    TRAINING & BUSINESS MATCHING      
.
                     WITH


___________

จัดโดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)___________

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม Download >

• กำหนดการ
Download >

• เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Learn more >___________

Please Contact
 
คุณชยุตพงศ์   คุณจารุณี
02-345-1180   02-345-1180
086-329-1976   086-329-1976
chayutphongp@off.fti.or.th, chayutphong.fti@gmail.com   jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                    

 

วันที่จัดกิจกรรม : 16 พฤษภาคม 2561
เวลา : 08.00 – 12.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Ballroom 2 และ ห้อง Galleria 1 โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณชยุตพงศ์
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: chayutphongp@off.fti.or.th, chayutphong.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share