สัมมนาฟรี!* | เวียดนาม - จุดมุ่งหมายต่อไปของการลงทุนในอาเซียน “จังหวัดบิ่งห์เยือง : ฮับการผลิตติดกับนครโฮจิมินห์ มุ่งสู่ Smart City ทำเลลงทุนที่ลงตัว”


Exclusive Free Seminar
.
Vietnam The Next Destination for
Doing Business in ASEAN

.
เวียดนาม - จุดมุ่งหมายต่อไปของการลงทุนในอาเซียน
“จังหวัดบิ่งห์เยือง : ฮับการผลิตติดกับนครโฮจิมินห์
มุ่งสู่ Smart City ทำเลลงทุนที่ลงตัว”
.
___________

Organized by : BECAMEX IDC CORP.

Co-organized by : Business Matching Unit,
Trade and Investment Promotion Dept.,
The Federation of Thai Industries
.
___________
.
Purposes : To Promote Business Investment in Vietnam.
Business Name Card is required for registration.___________

 

Download More
  
• Online Registration  ใบสมัครกิจกรรม (แบบออนไลน์)

  Reserve now >
  ***** รับสมัครผู้เข้างานฯ จำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น *****
  (กำหนดสิทธิ์เข้าร่วม 1 บริษัท ไม่เกิน 5 ท่าน, ผู้ถือบัตร BM Pass มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ 1 ท่านเท่านั้น)

 
• กำหนดการ
  Download >
___________

Please Contact
.
 
คุณสุทธิพันธุ์   คุณนิศาชล
02-345-1120   02-345-1132
086-329-1977   086-329-1977
suttiphanw@off.fti.or.th, suttiphanw.fti@gmail.com   nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com


 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                

.

วันที่จัดกิจกรรม : 21 มีนาคม 2561
เวลา : 12.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสุทธิพันธุ์
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: suttiphanw@off.fti.or.th, suttiphanw.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-34-1132
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th,nisachon.fti@gmail.com
 
Share