สมัครบัตร BM Pass เพื่อรับสิทธิโยชน์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ Business Matching ฟรี!*
BM Pass
.
Welcome to
BM  PASS
DIGITAL CARD
.
Exclusive Benefits • Join Exclusive BM Activities
Through Year 2018
.
.
.
BM Pass • Exclusive Pass to
Participate in BM Activities
(As per enrollment conditions)

..
.
Various Activities    Special Seminar    Investment Data
Strengthen Your Trade    Business Opportunities
.
.
See what's happening in
Your BM Pass
.
Register your BM Pass >
1,000 บาท / ใบ (ราคายังไม่รวม VAT)
** ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น **
 * Terms and Conditions of Registration BM Pass
• บัตรหมดอายุ 31 ธ.ค. 2561
สมัครในนาม **บุคคลธรรมดา** เท่านั้น
ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น และต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ในการลงทะเบียนเข้างาน
ใช้สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   ตามเงื่อนไขกิจกรรมที่กำหนดเท่านั้น
ไม่สามารถขอคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
.
.
.
Today with BM Pass
Upcoming Events
กิจกรรมที่สามารถใช้สิทธิ BM Pass 2018
ผู้ถือบัตร BM Pass เข้าร่วมกิจกรรมฟรี
.ไ
.
.   .
Seminar    Seminar
เฉพาะสมาชิกฯ และผู้บัตร BM Pass    เฉพาะสมาชิกฯ และผู้บัตร BM Pass
Disruptive Technologies   เวียดนาม – จุดมุ่งหมายต่อไปของการลงทุน
in Food Industry 4.0   ในอาเซียน จังหวัดบิ่งห์เยือง ฮับการผลิต
.   ติดกับนครโฮจิมินห์ มุ่งสู่ Smart City
When        15 มีนาคม 2561
  ทำเลลงทุนที่ลงตัว
08.30 – 12.00 น.
  .
  When        21 มีนาคม 2561
Where       Meeting Room 1, Zone 2, 1 Fl.,  
12.30 – 16.30 น.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
คลองเตย กรุงเทพฯ
  Where       Ballroom 1, 5 Fl.,
.  
โรงแรม S31
Reserve now >  
สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
.   .
Learn more >   Reserve now >
    .
.   Learn more >
.   .
 
     
.
.
SPECIAL OFFER
.
ส่วนลดการเข้ากิจกรรมตามที่ระบุ ของหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

___________________________________________

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


Business Matching Unit
Trade, Invesment Promotion and Business Coucil
The Federation of Thai Indusries

.
.
.
.
 
Contact us
For more information, Please Contact
.
| คุณเอกชัย | คุณจารุณี
  Tel : 02-345-1123   Tel : 02-345-1180
  Mobile : 086-329-1975   Mobile : 086-329-1976
  E-mail :    aekachaikh@off.fti.or.th
  E-mail :    jaruneeh@off.fti.or.th
.
.
 
                
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณเอกชัย
  โทรศัพท์: 02-345-1123
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: aekachaikh@off.fti.or.th, aekachai.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share