ขอเรียนเชิญเข้าร่วมคณะผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือนสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม (กรุงฮานอย และเมืองไฮฟอง)
April 4 - 7, 2018
At Hanoi - Hai Phong Socialist Republic of Vietnam
.
.
Organized by :
.
.
สายงานส่งเสริมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
.
.
ขอเชิญเข้าร่วม คณะผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือน ...
กรุงฮานอย • เมืองไฮฟอง  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
.
.

Inter-Business
F.T.I.
Business Delegation
to

Visit Hanoi and
Haiphong City
in
VIETNAM

Reserve now
>>>>>>>>>


Attached Files
.
• ใบสมัคร
  ปิดรับสมัคร 9 มี.ค. 61
  หรือเมื่อผู้สมัครเต็มจำนวน

  Download >

ร่างกำหนดการ
  ภาษาไทย
  Download >

  ภาษาอังกฤษ
  Download >

• แบบฟอร์ม
  Company Profiles

  Download >

                                        

 
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
------------------------------------------------------
| คุณพิมพ์ชนก
  สายงานส่งเสริมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  Border Trade Promotion and Special Economic Zones
  The Federation of Thai Industries.
  Tel. 02-345-1127
  E-mail: pimchanokp@off.fti.or.th, pimchanokp.fti@gmail.com
.
.
 
              
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 

วันที่จัดกิจกรรม : 4 – 7 เมษายน 2561 (4 วัน 3 คืน)
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ กรุงฮานอย-ไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณพิมพ์ชนก
  โทรศัพท์: 02-345-1127
  มือถือ: -
 
E-mail: pimchanokp@off.fti.or.th, pimchanokp.fti@gmail.com
 
Share